Verzekeringen info

Voor iedere Nederlander geldt dat de zorgverzekering verplicht is en dit reeds sinds 2006, enige uitzondering hierop zijn gemoedsbezwaarden en militairen in actieve dienst. Dit is een basisverzekering die medische kosten van huisarts, ziekenhuis en apotheek dekt. Bovenop de basisverzekering kan je er zelf voor kiezen je al dan niet aanvullend te laten verzekeren. Niet alleen dient iedere Nederlander deze verzekering verplicht af te sluiten, iedere verzekeraar is verplicht iedereen te accepteren voor het afsluiten van deze verzekering en mag behalve bij wanbetaling of fraude geen verzekerden opzeggen. Mensen die deze verzekering niet hebben afgesloten riskeren hiervoor beboet te worden. Onder de basisverzekering vallen verschillende takken van geneeskundige zorgen, met name de geneeskundige zorg (bv huisarts), de mondzorg (bv tandarts), de farmaceutische zorg (bv apotheek), de hulpmiddelenzorg (bv hoortoestellen), ziekenhuiskosten (opname en behandeling), de verzorging (bv kraamzorg), verblijf in verband met geneeskundige hulp (bv zorghotel), vervoer in verband met zorgaanspraken. Opgemerkt dient te worden dat de inhoud van de basisverzekering jaarlijks door het Ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport wordt vastgelegd voor het komende jaar. Men gaat ervan uit dat meer dan 90% van de geneeskundige kosten door de basisverzekering gedekt worden. Als je dit echter wenst kan je deze zorgverzekering op eigen initiatief verder uitbreiden. Zo kan je met een aanvullende verzekering meer tandartskosten verzekeren (die zijn eerder beperkt in de basisverzekering), kan je een aanvullende verzekering aangaan die ook alternatieve geneeswijzen en medicatie vergoedt, kan je kiezen voor een verzekering die ook brilglazen en lenzen vergoedt en zo verder. Je kan er dus van uit gaan dat voor vrijwel ieder geneeskundig of zorgkundig risico een aanvullende verzekering te vinden is. Voor die aanvullende verzekeringen hebben de verzekeraars achter geen acceptatieplicht waardoor ze niet verplicht zijn iedereen die dat wenst bij hun te verzekeren. Je kan ook kiezen voor één uitgebreide verzekering waarin vrijwel alle risico's gedekt zijn maar dit zal uiteraard zijn kostprijs hebben. Bij het afsluiten van aanvullende verzekeringen is het dus zeker aan te raden eerst voor jezelf na te gaan wat de risico's zijn die voor jou specifiek van tel zijn en dan op zoek te gaan naar het juiste pakket aangepast daaraan.