Verzekeringen info

Verzekeringen stellen ons in staat risico’s of onverwachte ongevallen financieel op te vangen. Tegen inleg van een bepaald bedrag per maand zal een verzekeraar de kosten van een ongeval op zich nemen. Zo zul je nooit ineens voor een groot bedrag hoeven opdraaien. In principe verzamelt een verzekeraar dus alle premies per maand in één grote pot. Uit deze grote pot worden mensen daarna schadeloos gesteld. Zo worden ongevallen snel financieel opgevangen en kan alles weer door volgens de normale gang van zaken.

Collectief
Waarom moeten we dan allemaal een zorgverzekering hebben? Dit heeft een aantal redenen. Eén daarvan is dat iedereen het risico loopt betrokken te raken bij een ongeluk en medische zorg nodig heeft. Zonder verzekering zou iemand mogelijk de behandeling niet kunnen betalen. Dan kan diegene niet geholpen worden of blijft een ziekenhuis met de rekening zitten. Dat willen we collectief niet in Nederland, daarom heeft iedereen een zorgverzekering. Zo kun je gewoon naar de dokter, zonder eerst een factuur te hoeven invullen.

Geld
Medische voorzieningen mogen niet lijden door een gebrek aan geld. Met zorgverzekeringen zorgen we ervoor dat zorginstellingen en medische diensten netjes betaald worden. Het haalt het financiële aspect weg bij het zorgaspect, dat natuurlijk bovenaan staat. Als het gaat om zorg krijgt zo iedereen in principe dezelfde behandeling in Nederland.

Bedrijf
Wat ook dermate belangrijk is, is de gehele opzet van de zorgstaat. Wanneer we hier geen collectief voor zouden vormen, zouden er alleen behandelingen en acties gestart worden bij noodzaak. Er is echter veel meer
nodig om een goed zorg apparaat op de been te houden. Het moet er daarom vanuit kunnen gaan dat er een inkomen is en dat er een omzet gegenereerd wordt. Alleen zo kun je de zorgstaat in stand houden. Ook heeft een bedrijf concurrentie. Dit is nu ook bij zorgverzekeringen aan het gebeuren. Ze proberen klanten te winnen door een goed pakket aan te bieden.

Dekkingsgraad
Moet je daar dan per se aan mee doen? Een financieel collectief kan alleen werken als er genoeg mensen mee doen. Alleen dan kunnen grotere incidentele en langlopende projecten bekostigd worden.