Zelfstandigen ondernemersverzekering

Als zelfstandige heb je er alle baat bij je voldoende te verzekeren tegen de mogelijke risico's die je loopt. Je bent immers veel minder dan een werknemer beschermd tegen kosten en inkomensverlies. Voor het afsluiten van verzekeringen is het goed eerst na te gaan welke je net nodig hebt en eens rond te horen bij welke aanbieder je de beste service en prijs krijgt.

Zakelijke Autoverzekering vergelijken? Klik dan hier

Welke verzekeringen zijn interessant voor een zelfstandig ondernemer?

De basisverzekering: ook als zelfstandig ondernemer kan je voor een ziekenhuisopname staan of medische kosten die al heel snel een serieus pak geld gaan kosten.

De verzekering arbeidsongeschiktheid. Anders dan een werknemer kan een zelfstandig ondernemer geen aanspraak maken op een inkomen uit een collectief fonds. Door het afsluiten van deze verzekering kunnen zelfstandigen ervoor zorgen dat ook zij tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid niet zonder inkomen vallen. De aansprakelijkheidsverzekering. Als zelfstandig ondernemer ben je aansprakelijk voor de kosten die kunnen voortkomen uit bijvoorbeeld een schadegeval tijdens een werk dat je uitgevoerd hebt. Zonder verzekering kan in het slechtste geval zelfs je privé vermogen worden aangesproken om deze kosten te betalen. Met een aansprakelijkheidsverzekering kan je dit vermijden.

De rechtsbijstandsverzekering. Door het aangaan van deze verzekering worden in geval van problemen (personeel, leveranciers, klanten,...) de advocaatkosten, procedurekosten en eventueel deurwaarderskosten betaald door je verzekering. Je bent er als zelfstandig ondernemer vrij in zoveel of zo weinig verzekeringen aan te gaan als je zelf kiest. Toch is het raadzaam alle risico's in kaart te brengen en hierin een doordachte afweging te maken. Verzekeringen kosten inderdaad in eerste instantie geld maar je dient ook in het achterhoofd te houden wat de risico's je kunnen gaan kosten, vaak zal een niet gedekt risico je stukken meer kosten dan de premie van de verzekering. Uiteraard dien je wel na te gaan hoe uitgebreid je verzekeringen moeten zijn, het loont ook niet om oververzekerd te zijn, een verzekering voor een risico dat je niet loopt of voor een te hoog bedrag is een verloren kost. Bovendien zijn de premies van verzekeringen beroepskosten die je in je boekhouding kan opnemen, waardoor je hier nog een stuk kan van verrekenen in je belastingsaangifte.