ggggggLevensverzekering

Er zijn in Nederland enkele levensverzekeringen af te sluiten, die gecreëerd zijn om in de kosten te kunnen voorzien van een uitvaart, maar ook om de nabestaanden te beschermen tegen eventuele overige kosten na overlijden van degene die zich verzekerd heeft.

Drie varianten worden nogal vaak afgesloten, namelijk de goedkoopste uitvaartverzekering, de levensverzekering en de overlijdensrisicoverzekering. Door middel van dit artikel behandelen we enkele vormen van deze verzekeringen, middels een aantal voorbeelden en geven we aan wat de verzekering kan betekenen in jouw situatie.

Nederlandse levensverzekeringen

De levensverzekering is een van de geliefdste varianten van verzekeringen in ons land, vooral omdat er grote voordelen zijn. Als de verzekerde komt te overlijden zal de levensverzekering flink veel geld uitkeren waarmee deze kan voorzien in allerlei kosten, maar waardoor de nabestaanden ook minder zorgen zullen hebben. Een van de meest genoemde voordelen van de verzekering, en daarnaast ook de reden van haar succes, is dat ze een aanvulling kan zijn op het pensioen.