Verzekeraars

TESTVoor ondernemers zijn speciale verzekeringen af te sluiten. Zo zijn er de verzekeringen voor de ondernemer zelf. Een ondernemer zal zijn inkomsten toch veilig moeten stellen, ook als hij ziek wordt. Hierbij is dus een verzekering voor arbeidsongeschiktheid geen overbodige luxe. Maar er is meer. Denk hierbij aan aansprakelijkheid maar bijvoorbeeld ook aan een autoverzekering, pensioen of rechtsbijstand. Daarnaast kan ook de onderneming verzekerd worden voor bijvoorbeeld het pand, aansprakelijkheid, inboedel en het personeel. Verzekeringen zijn er in heel veel varianten. Veel verzekeringen dekken schades of het kwijtraken van spullen maar er zijn ook verzekeringen die bijvoorbeeld een inkomsten garanderen bij ziekte of overlijden van de kostwinner.

Een verzekering kan dus veel leed voorkomen. Maar oververzekeren ligt ook op de loer. Omdat praktisch alles te verzekeren is, kunnen de kosten hiervoor de pan uitrijzen. Wat natuurlijk zijn doel dan voorbij schiet. Let dus goed op welke risico's je wel of niet wilt/kunt lopen en pas daar je verzekeringen op aan. Overigens zijn er ook verplichte verzekeringen zoals de W.A.verzekering en de autoverzekering. Deze worden door de overheid verplicht gesteld.

In Nederland zijn meerdere verzekeraars. Vier grote verzekeraars zijn Zilveren Kruis Achmea, CZ, Menzis en UVIT. Dit zijn overkoepelende concerns die kleinere verzekeraars met elkaar verbinden zoals Kruidvat bijvoorbeeld onder CZ valt en Interpolis onder Zilveren Kruis Achmea.

Ben je op zoek naar een baan in het verzekeringswezen? Kijk dan eens op vacatures verzekeringen

Ook zijn er nog verzekeraars die niet onder deze grote koepelconcerns vallen. Denk hierbij aan De Amersfoortse en Zorg en Zekerheid.

Een verzekering dekt de schade die ontstaat door bijvoorbeeld brand of verzekert de verzekerde van een inkomen als hij ziek is. Onverwachte kosten zijn daardoor beter te dragen. Een maandelijks vast bedrag is namelijk goed in te plannen. Een zeer grote uitgave kan een mens of bedrijf ver in de schulden drijven. Verzekeren is dus van belang. Voor de betrokkene zelf in de eerste plaats. Maar, met name bij bedrijven, ook voor de economie. Als een bedrijf failliet gaat door bijvoorbeeld een grote brand, kan dit ook kleine bedrijfjes mee de afgrond in trekken omdat zij afhankelijk waren van dit getroffen bedrijf. Verzekeren is in onze maatschappij dan ook niet meer weg te denken.